Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu trả lời phỏng vấn

Chịu sự nô lệ về viện trợ sẽ dẫn đến mất nước, như chính quyền miền nam VNCH mà cố TT Nguyễn Văn Thiệu đã nói.

 

“Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như người cộng sản ý thức được cái chuyện Dân tộc thì họ cùng với người quốc gia, lấy căn bản nhân dân, xây dựng lại Dân tộc. Đây là ngàn năm một thuở, nhân dân VN hai miền, từ trước tới nay đối chọi với nhau, bây giờ có thể giành lại quyền tự quyết của mình. Lấy phương tiện của mình, lấy ý thức đấu tranh với nhân dân mình mà thể hiện hãnh diện Quốc gia. Cái tinh thần Dân tộc, cái tự ái Dân tộc, để tránh dần dần, tránh luôn đối với sự nô lệ ngoại viện. Và để tránh người ta sử dụng mình cả Nam lẫn Bắc như những con cờ trong một ván cờ phục vụ lợi ích của họ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s